سيد محمد باقر اصفهانى

عالمی که شب زفافش به قدری مشغول مطالعه بود که تا صبح مطلع نشد!

مرحوم سید محمد باقر اصفهانى شب زفافش بود ، زنها وارد اطاق عروس ‍ و داماد شدند مرحم سید فورا از اطاق خارج شدند و به اطاق دیگرى رفتند، دیدند براى مطالعه موقع مناسبى است فرصت را غنیمت شمرده بدون تاءمل مشغول مطالعه شدند اواخر شب زنها از اطاق عروس …

مشاهده بیشتر »