ملا شدی، ولی هنوز آدم نشدی!

حکایتی شگفت از بردباری، حلم و صبر مرحوم آخوند خراسانی “قدس سره”

یکی از شاگردان مرحوم آیت الله العظمی آخوند خراسانی نقل می کند: در درس آخوند بیش از هزاران نفر شرکت می کردند و ما هم از ایشان استفاده می کردیم.

سیره ایشان بر این نبود که پاسخ اشکالات در درس را، موقع درس گفتن بدهند، زیرا معتقد بود که بسیاری از طلاب چه بسا از اشکال و جواب دیگران استفاده ای نبرند!

لذا پاسخ اشکالات را به بعد از درس حواله می کردند. در درس آخوند طلبه جوانی که کارش حرفه دیگری غیر از تحصیل علم بود (انگشتر و تسبیح فروشی) شرکت می کرد.

در یکی از جلسات درس، اشکالی را مطرح نمود که طبق عادت، جناب آخوند پاسخش را نداد، آن طلبه ناراحت شد و با صدای بلند گفت:

آیا اشکال مرا نشنیدی؟! چرا پاسخی نمی دهی؟!

مرحوم آخوند به این مضمون فرمود که: برداشتن دو خربزه با یک دست ممکن نیست! [هم تدریس و هم پاسخ به اشکالات در یک زمان]

آن فرد صدایش را بلند کرد و گفت: شیخ [ملا و مجتهد] شدی اما هنوز آدم نشدی!

مرحوم آخوند سرش را تکانی داد و چیزی نگفت. تمامی شاگردان مبهوت و متعجب شده بودند، گویا که پرنده ای روی سرشان است! بعد از لحظاتی جناب آخوند سرش را بلند کرده، محاسن به دست، فرمود:

بله، من شیخ [پیرمرد] شدم…

منبع: کتاب شریف “القصص و المواعظ”

این مطالب را نیز ببینید!

در نجف بمان و خرج زندگی ات مناسب میشود!

بیانات حضرت آیت الله بهجت (رحمه الله): یکی از اهل علم ـ در نجف یا …

پاسخی بگذارید

نشانی