درس اخلاق شهید ثانی | مانند حساب و کتاب شرکاء، از خودت حساب بکش!

باید در پایان هر روز ساعتى قرار دهد و در آن ساعت همه کارهاى روزانه نفس را ارزیابى کند.

شگفتا بازرگانان در دنیا از ارزیابى شریک خود غفلت نکرده! در روز یا ماه یا سال کارهاى او را ارزیابى مى کنند!

که مبادا سودى – که نبود آن بهتر است و بود آن بى دوام و مایه گرفتارى – از دست برود.

چگونه عاقل وقتى را در روز براى ارزیابى کارهاى روزانه که خوشبختى و بدبختى همیشگى او در گرو آن اعمال است قرار ندهد؟!

خداوند دراین زمینه مى فرماید: اتقوالله و لتنظر نفس ما قدمت لغد. هان اى مومنان از خدا پروا گیرید و بنگرید که نفس شما براى فردایتان چه چیز فرستاده است؟!

پیامبر خدا “صلی الله علیه و آله” در همین زمینه مى فرماید: حاسبوا انفسکم قبل أن تحاسبوا. پیش از آن که اعمالتان را ارزیابى کنند، خود، آنها را ارزیابى کنید.

ایشان در گفتار دیگری مى فرماید: ینبغى للعاقل ان یکون له اربع ساعات! ساعه یحاسب فیها نفسه…

بر خردمنداست که اوقات روزانه خود را چهار بخش کند: در ساعتى، اعمال روزانه اش را ارزیابى کند…

چنانکه در محاسبه با شریک باید سرمایه سود و زیان را ارزیابى و مشخص کرد تا سود از زیان معلوم گردد همین سان باید متوجه بود که:

سرمایه بنده، واجبات دین، سود آن مستحبات و خصایص نیک و زیان آن، گناهان و زمان این تجارت گسترده، شب و روز، مدیر آن نفس اماره بالسوء است.

این مطالب را نیز ببینید!

محاسبه نفس | مجاهدت با چهار عامل، موجب پیشرفت در زندگی

ای نفس! به چهار وسیله به مجاهدت با نفست بپرداز: کم خوری، کم خوابی، کم …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --